Chuyên mục: Bảo hiểm xã hội

  • Dịch vụ bảo hiểm xã hội

    Luật Bảo hiểm xã hội 2014 được Quốc Hội ban hành ngày 20 tháng 11 năm 2014, chính thức có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2016. Vấn đề chi trả và thực hiện nghĩa vụ bảo hiểm xã hội cho người lao động được người sử dụng lao động, nhất là các […]
    Xem thêm
0909016787
 0909 01 6787