Dịch vụ kiểm toán nội bộ

Vậy đâu là chuẩn mực kiểm toán nội bộ quốc tếKiểm toán nội bộ thực hiện những nhiệm vụ gì? Quy trình thực hiện dịch vụ kiểm toán nội bộ ra sao? Chúng ta cùng tìm hiểu nội dung bài viết dưới đây để làm rõ tất cả các vấn đề này nhé.

 Khái niệm kiểm toán nội bộ là gì?

 “Kiểm toán nội bộ là gì?”

Kiểm toán nội bộ là bộ phận bắt buộc trong nhiều doanh nghiệp thực hiện những hoạt động tư vấn và đảm bảo khách quan nhằm gia tăng giá trị và giải quyết hiệu quả các hoạt động cho đơn vị.

 Vai trò của kiểm toán nội bộ trong các công ty

Vai trò của dịch vụ kiểm toán nội bộ trong các công ty thực hiện những nhiệm vụ:

– Tư vấn: Kiểm toán nội bộ thực hiện các hoạt động kiểm tra các bằng chứng khách quan để đánh giá hiệu quả, hiệu suất và tính tuân thủ nhằm kiểm soát và hạn chế các rủi ro.

– Đảm bảo: Thực hiện nhiệm vụ xoay quanh các báo cáo tài chính và các báo cáo có liên quan. Từ đó xác định và kiểm soát thông tin nhằm đảm bảo độ tin cậy về các đánh giá tính tuân thủ, hiệu quả, hiệu suất kiểm soát nhằm hạn chế các rủi ro.

– Độc lập: thực hiện kiểm toán, trao đổi kết quả kiểm toán và báo độc lập cho các bên có liên quan bằng thái độ công bằng, không định kiến và tránh các xung đột lợi ích.

 Kiểm toán nội bộ là bộ phận quan trọng trong đơn vị hỗ trợ tối đa giúp quản lý rủi ro, đảm bảo hiệu quả kiểm soát cũng như đánh giá, khuyến nghị để nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp.

 Đối tượng kiểm toán nội bộ

 Các doanh nghiệp theo quy định tại Điều 10 Nghị định 05/2019/NĐ-CP là đối tượng bắt buộc phải kiểm toán nội bộ bao gồm:

» Kiểm toán nội bộ bắt buộc với các công ty niêm yết

» Kiểm toán nội bộ bắt buộc với doanh nghiệp mà nhà nước là công ty mẹ sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoạt động theo mô hình công ty mẹ – công ty con

» Kiểm toán nội bộ bắt buộc với doanh nghiệp nhà nước là công ty mẹ hoạt động theo mô hình công ty mẹ – công ty con

 Dịch vụ kiểm toán nội bộ được cung cấp như thế nào?

Dịch vụ kiểm toán nội bộ thực hiện quy trình kiểm toán nội bộ bao gồm các bước:

 Bước 1: Lập kế hoạch

 Bước 2: Thực hiện kiểm toán

 Bước 3: Báo cáo kết quả

 Bước 4: Giám sát triển khai kết quả thực hiện khuyến nghị kiểm toán

 Quyền hạn của kiểm toán nội bộ trong công ty như thế nào?

Quyền hạn của kiểm toán nội bộ trong công ty được quy định như sau:

» Được gặp gỡ và trao đổi với chủ tịch Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị, nhân sự vủa các đơn vị thành viên.

» Được toàn quyền tiếp cận các số liệu, hồ sơ, tài sản của các đơn vị thành viên khi thực hiện kiểm toán nội bộ.

» Được tìm kiếm sự hỗ trợ từ các đơn vị bên trong hoặc bên ngoài tổ chức nhằm phục vụ cho quá trình thực hiện hoạt động kiểm toán.

» Được phân đối tượng, tần suất, nguồn lực, phạm vi công việc và các kỹ thuật cần thiết để hoàn thành tốt nhất mục tiêu kiểm toán.

Tình trạng kiểm toán nội bộ ở Việt Nam

 Mặc dù đã nhiều quy định pháp lý có liên quan đến hoạt động kiểm toán nội bộ được ban hành nhưng đây vẫn là khái niệm mới mẻ với nhiều đơn vị quản lý. Tuy nhiên cũng có nhiều đơn vị đã nắm bắt được tầm quan trọng và vai trò của kiểm toán nội bộ với doanh nghiệp.

 Thông qua khảo sát thực tế thấy rằng kiểm toán nội bộ ở nước ta hiện nay phần lớn được hình thành dựa trên nền tảng công tác kiểm tra kế toán trước đây. Từ đó phát sinh nhiều vấn đề vướng mắc cần được tháo gỡ, khắc phục và hoàn thiện.

 Hầu hết các đơn vị chưa có đội ngũ kiểm toán nội bộ hoặc bộ phận hoạt động kiêm nhiệm hiệu quả không cao. Nhiều đơn vị tìm đến dịch vụ kiểm toán nội bộ nhằm đảm bảo tính độc lập, khách quan và chuyên nghiệp cho hoạt động kiểm toán của đơn vị mình.

 Dịch vụ kiểm toán nội bộ uy tín nhất để giúp doanh nghiệp ngăn ngừa rủi ro

Kiểm toán nội bộ là hoạt động tăng cường quản trị rủi ro và kiểm soát hệ thống hoạt động của một đơn vị.

Dịch vụ kiểm toán nội bộ uy tín, chuyên nghiệp hoạt động động lập tuẩn thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn theo quy định chính là cách tốt nhất hỗ trợ doanh nghiệp.

Đôi nét về công ty dịch vụ kiểm toán TAF

  • TAF(Công Ty TNHH Tư Vấn Kiểm Toán TAF) đã được cơ quan Bộ tài chính cấp phép hoạt động
  • Công ty sở hữu đội ngũ nhân viên cao cấp, trình độ cao nhiều năm kinh nghiệm đã từng thực hiện công tác kiểm toán nội bộ cho nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn trên cả nước
  • Lựa chọn TAF khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm về giá trị gia tăng đạt được.

 Cam kết

Quy trình thực hiện các bước của hoạt động kiểm toán nội bộ là như nhau. Tuy nhiên các công ty khác nhau có hiệu quả thực hiện khác nhau căn cứ và kinh nghiệm, quá trình và nhân sự thực hiện.

Lựa chọn TAF đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán nội bộ doanh nghiệp của bạn chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn:

» Đánh giá khách quan, kỹ lưỡng các rủi ro chính yếu của doanh nghiệp và các tác động tương ứng của những rủi ro đó.

» Đánh giá hiệu quả đạt được so với hiệu quả mong muốn của hội đồng quản trị, ban lãnh đạo, cổ đông của hệ thống kiểm soát doanh nghiệp hiện hữu.

Những thắc mắc của khách hàng về kiểm toán nội bộ

 Kiểm toán nội bộ có bắt buộc không?

 Trả Lời :
Những đơn vị phải thực hiện công tác kiểm toán nội bộ bắt buộc theo quy định của Nghị định 05/2019/NĐ-CP là Công ty niêm yết.

Công ty mẹ của các doanh nghiệp mà nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoạt động theo mô hình công ty mẹ – công ty con; Công ty mẹ của doanh nghiệp nhà nước hoạt động theo mô hình công ty mẹ – công ty con.

Hỗ trợ cải thiện thực tiễn công tác quản trị doanh nghiệp, quản trị rủi ro nhằm nâng cao giá trị gia tăng của doanh nghiệp.

 Kiểm toán nội bộ kiểm tra bộ phận kế toán có phải là kiểm soát nội bộ không?

 Trả Lời :
Kiểm toán nội bộ kiểm tra bộ phận kế toán là quá trình thực hiện việc kiểm tra, đánh giá, giám sát tính đầy đủ, thích hợp và tính hữu hiệu của kiểm soát nội bộ.

 Thời gian thực hiện dịch vụ kiểm toán nội bộ?

 Trả Lời :
Thời gian thực hiện dịch vụ kiểm toán nội bộ phụ thuộc vào phạm vi công việc, phản hồi và sự hợp tác của khách hàng.

Đơn vị cung cấp dịch vụ trao đổi cụ thể về thời gian thực hiện và huy động nguồn lực phù hợp để hoàn thành tiến độ đúng như thỏa thuận.

 Chuẩn mực kiểm toán nội bộ quốc tế?

 Trả Lời :
Chuẩn mực kiểm toán nội bộ quốc tế do Hiệp hội Kiểm toán nội bộ Hòa Kỳ ban hành lần đầu tiên và năm 1978. Trong lần sửa đổi gần đây nhất có một số thay đổi đáng chú ý như sau:

– Chuẩn mực 1000: lần đầu tiên đưa ra ví dụ về báo cáo chức năng cho Ban giám đốc.

– Chuẩn mực 2060: yêu cầu báo cáo của kiểm toán nội bộ cho Hội đồng quản trị và nhà quản lý cấp cao.

– Nhấn mạnh vai trò của giám đốc điều hành kiểm toán và đảm bảo sự độc lập của giám đốc điều hành kiểm toán không bị ảnh hưởng đến các trách nhiệm khác của họ trong đơn vị.

– Tiếp tục xem xét Kiểm toán nội bộ là độc lập cung cấp các báo cáo mang tính chức năng, hành chính cho nhà quản lý.

 Kiểm toán nội bộ có cần chứng chỉ hành nghề gì?

 Trả Lời :
Kiểm toán nội bộ đòi hỏi người thực hiện phải có kỹ năng, năng lực chuyên môn ngành. Để trở thành kiểm toán viên nội bộ chuyên nghiệp bạn cần phải có chứng chỉ hành nghề.

Chứng chỉ kiểm toán nội bộ CIA (Certified Internal Auditor) là chứng chỉ hành nghề dành cho các chuyên viên kiểm toán nội bộ yêu cầu cần phải có.

CIA là chứng chỉ được công nhận trên toàn cầu, chứng chỉ quốc tế dành cho những người hành nghề kiểm toán nội bộ.

Leave Comments

0909016787
 0909 01 6787