Hoàn thuế GTGT là gì – Cách tính & Thủ tục hoàn thuế GTGT 2019

Việc hoàn thuế GTGT (giá trị gia tăng) đem lại lợi ích rất lớn cho doanh nghiệp. Giảm giá thành cũng đồng nghĩa với gia tăng lượng hàng bán ra, tăng doanh thu. Nhưng không phải doanh nghiệp, tổ chức nào cũng được hoàn thuế GTGT.

Để hiểu hơn về hoàn thuế GTGT là gì? Thủ tục cũng như cách tính thuế GTGT được hoàn ra sao sẽ được chúng tôi giải thích kỹ lưỡng trong bài viết này.

Hoàn thuế GTGT là gì

Hoàn thuế GTGT chính là việc Nhà nước hoàn loại tiền thuế GTGT của công ty/doanh nghiệp hay tổ chức đó đã nộp vào ngân sách Nhà nước ở những trường hợp theo quy định.

Cụ thể là việc hoàn thuế chính là việc ngân sách Nhà nước trả lại cá nhân, tổ chức, cơ sở kinh doanh sản phẩm, dịch vụ hàng hóa số tiền thuế đầu vào đã trả trong quá trình mua hàng hóa, dịch vụ.

Số tiền đó tổ chức, cá nhân chưa được khấu trừ trong kỳ tính thuế mà cá nhân tổ chức đó không thuộc diện chịu thuế.

Quy định về hoàn thuế GTGT mới nhất

Việc hoàn thuế phải dựa theo đúng quy định về hoàn thuế GTGT mới nhất được ban hàng của pháp luật.

Các trường hợp được hoàn thuế GTGT

 • Trường hợp 1: Thuế GTGT sẽ được hoàn cho cơ sở kinh doanh đăng ký khấu trừ có dự án đầu tư mới khi nộp thuế GTGT. Đơn vị đang trong giai đoạn đầu tư có thuế GTGT của dịch vụ và hàng hóa chưa được khấu trừ cũng như số thuế còn lại từ 300 triệu trở lên.
 • Trường hợp 2: Trong tháng hay quý đó cơ sở, tổ chức có hàng hóa xuất khẩu có thuế GTGT đầu vào chưa được trừ và nếu trên 300 triệu. Trường hợp này sẽ hoàn thuế theo tháng & quý.
 • Trường hợp 3: Khi doanh nghiệp, tổ chức chuyển đổi sở hữu, sát nhập hay chia, tách, phá sản, chấm dứt hoạt động có số thuế GTGT nộp thừa hoặc đầu vào chưa được khấu trừ.
 • Trường hợp 4: Người Việt định cư ở nước ngoài được hoàn thuế GTGT với những loại hàng mua tại Việt Nam.
 • Trường hợp 5: Sử dụng tiền viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại để mua hàng hóa phục vụ cho những dự án viện trợ, dự án nhân đạo ở Việt Nam.
 • Trường hợp 6: Thuế GTGT sẽ được hoàn cho các tổ chức hưởng quyền miễn trừ ngoại giao theo quy định.
 • Trường hợp 7: Cơ quan có thể quyền quyết định cơ sở kinh doanh, tổ chức đó được hoàn thuế và các trường hợp hoàn thuế theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là một thành viên.

Quá trình tìm hiểu quy định về việc hoàn thuế GTGT nếu gặp khó khăn hay thắc mắc cần được tư vấn & giải đáp hãy liên hệ trực tiếp qua hotline Kế Toán Thuế MHT0985 9999 77. Mọi thắc mắc sẽ được giải đáp trong thời gian sớm nhất

Cách tính số thuế GTGT được hoàn

Việc hoàn thuế cần chính xác cũng như các đơn vị trước khi nộp đơn hoàn thuế phải có cách tính số thuế GTGT được hoàn của đơn vị mình.

Đối với diện hoàn thuế trước kiểm tra sau

 • Hồ sơ của người hoàn thuế không thuộc đối tượng hoàn thuế theo quy định thì trong thời hạn 3 ngày cơ quan thuế sẽ ban hành thông báo không hoàn thuế.
 • Trường hợp hồ sơ thuộc diện hoàn thuế, cục thuế sẽ thực hiện đối chiếu số tiền thuế. Đảm bảo điều kiện khấu trừ và hoàn thuế theo quy định của pháp luật.
 • Với trường hợp người xin hoàn thuế chưa đủ thông tin cơ quan thuế cũng sẽ có thông báo sau 3 ngày làm việc.

Đối với diện kiểm tra trước hoàn thuế sau

Cách tính hoàn thuế GTGT 2019 sẽ được chia ra các trường hợp cụ thể để có mức áp dụng.

 • Cơ quan thuế sẽ thanh tra cơ sở, văn phòng, chi nhánh của người nộp thuế theo quy định. Sau khi thanh tra sẽ thống kê số tiền thuế được hoàn.
 • Việc áp dụng các biện pháp theo quy định tại Điều 7 & 8 của Thông tư hoàn thuế 2019 để làm căn cứ số tiền thuế GTGT sẽ được hoàn theo điều kiện.

Đối với diện có dấu hiệu sai phạm

Cơ quan thuế sẽ đợi kết quả điều tra của cơ quan công an xác thực, xác minh tình trạng sai phạm, mức độ sai phạm trước khi thực hiện hoàn thuế.

Thủ tục hoàn thuế GTGT

Căn cứ theo quy định của pháp luật, thủ tục hoàn thuế GTGT sẽ phải chia theo các bước cũng như hồ sơ đầy đủ.

Hồ sơ hoàn thuế GTGT

Đối với mỗi trường hợp hoàn thuế GTGT lại có hồ sơ và cách thức thực hiện hồ sơ khác nhau.

Hồ sơ hoàn thuế với trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ

Với trường hợp 12 tháng liên tục có số thuế chưa được khấu trừ ở thuế đầu vào hay đang trong giai đoạn đầu tư chưa tính thuế GTGT đầu ra. Hàng hóa, dịch vụ mua để sử dụng sẽ là giấy đề nghị hoàn trả các khoản thu NSNN (ngân sách Nhà nước) đã có mẫu ban hành.

Hồ sơ hoàn thuế với trường hợp xuất khẩu

Đối với trường hợp xuất khẩu, hồ sơ hoàn thuế GTGT lại được chia theo từng trường hợp nhỏ.

Trường hợp thanh toán bằng tiền

 • Giấy đề nghị phía cơ quan thuế hoàn trả khoản thu NSNN theo quy định
 • Bản thống kê danh mục hành hóa, dịch vụ xuất khẩu theo mẫu có sẽ do chi cục thuế ban hành.
 • Các hợp đồng xuất khẩu ký kết với các đối tác, giấy ủy thác xuất khẩu, ủy thác gia công hay ủy thác gia công xuất khẩu. Tờ khai của cơ quan hải quan. Các chứng từ liên quan tới thanh toán.
 • Biên bản thanh lý ủy tác xuất khẩu, ủy thác gia công xuất khẩu, biên bản đối chiếu công nợ.
 • Văn bản, tờ trình xác nhận về việc bên ủy thác xuất khẩu, số lượng hàng hóa xuất khẩu trong thực tế, đính kèm các chi tiết hàng hóa, dịch vụ như đơn giá, số lượng, doanh thu từ xuất khẩu.

Trường hợp thanh toán bằng hàng

Trường hợp thanh toán bằng hàng thì hồ sơ hoàn thuế GTGT xuất khẩu sẽ gồm các giấy tờ sau:

 • Đề nghị hoàn thuế NSNN theo mẫu
 • Kê khai xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ. Các hợp đồng với đối tác. Tờ khai nhập khẩu, xuất khẩu. Văn bản xác nhận số tiền bù trừ.
 • Văn bản của bên ủy thác xuất khẩu, chi tiết về lượng hàng, đơn giá, doanh thu xuất khẩu.

Trường hợp xuất khẩu tại chỗ

 • Giấy đề nghị hoàn trả các khoản thu NSNN
 • Văn bản kê hồ sơ xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ theo mẫu. Các hợp đồng ký kết với bên mua có ghi rõ lượng hàng, đơn giá, địa chỉ, mã số thuế. Các tờ khai hải quan.
 • Một văn bản ủy thác xuất khẩu gồm đơn giá, doanh thu …

Trường hợp hàng hóa gia công chuyển tiếp

 • Giấy đề nghị hoàn lại các khoản thu NSNN
 • Bản kê hồ sơ xuất khẩu của các mặt hàng, dịch vụ. Các hợp đồng gia công, tờ khai gia công chuyển tiếp. Chứng từ thanh toán bằng tiền hàng hóa.
 • Văn bản đối chiếu với bên ủy thác xuất khẩu.

Trường hợp hàng hóa xuất khẩu cho dự án nước ngoài

 • Một giấy đề nghị trả khoản thu NSNN
 • Bảng kê hàng hóa xuất khẩu. Giấy chứng minh đầu tư ra nước ngoài. Các giấy tờ thực hiện dự án.
 • Các văn bản xác nhận của bên ủy thác xuất khẩu.

Thời gian hoàn thuế GTGT

 • Với trường hợp hồ sơ không thuộc đối tượng hoàn sẽ thông báo cho người nộp trong 3 ngày về thời gian hoàn thuế GTGT.
 • Nếu đủ điều kiện sẽ có quyết định không quá 6 ngày làm việc.
 • Đối với hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước sẽ có kết quả không quá 40 ngày làm việc.
 • Kho bạc Nhà nước sẽ thanh toán chậm nhất 3 ngày làm việc.

Thuế gtgt không được hoàn hạch toán vào đâu

Theo quy định thuế GTGT không được hoàn thì cơ sở kinh doanh được hạch toán vào chi phí để áp dụng tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Lời kết

Để được hoàn thuế GTGT phải chuẩn bị thủ tục cũng như hồ sơ thật cẩn thận, nếu có sai sót thì rất tốn thời gian & công sức là không tránh khỏi. Vậy DN đang gặp khó khăn khi chuẩn bị thủ tục hoàn thuế GTGT hãy để dịch vụ kế toán thuế trọn gói của Kế Toán Thuế MHT giúp bạn

Leave Comments

0909016787
 0909 01 6787